GEREKLİ EVRAKLAR

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 

 

UĞURKAN GÜMRÜKLEME VEKALETNAME

 

 

 

TAREKS TAAHHÜTNAME

 

 

 

TAREKS DİLEKÇE